Air Mineral dalam Kemasan Botol: Alat Sederhana Untuk Mengamati Penurunan Horizon

Pada banyak penerbangan, awak pesawat biasanya membagikan alat untuk mengecek kedataran kepada semua penumpang agar kita semua dapat mengamati penurunan horizon untuk membuktikan Bumi bulat. Dan sekaligus melepas dahaga.

Alat tersebut adalah air mineral dalam kemasan botol berbahan plastik transparan. Dengan menggunakan ‘alat’ sederhana ini pada sebuah penerbangan, kita dapat membuktikan Bumi bulat.

Dengan meminum setengah dari air yang ada dalam kemasan botol tersebut, kita dapat gunakan air mineral sebagai waterpas. Tutup rapat-rapat botolnya, pegang secara horizontal dan bidik garis horizon di kejauhan. Jika cuaca cerah, tidak sulit untuk mengamati bahwa permukaan air di botol tidak sejajar dengan garis horizon.

Hal tersebut adalah fenomena penurunan horizon, dan hanya dapat terjadi jika Bumi bulat.

Kaum Bumi datar berulang kali mengklaim bahwa ‘horizon akan selalu naik sejajar dengan mata, berapapun tinggi kita naik’. Dengan “instrumen” sangat sederhana ini, tak sulit untuk membuktikan klaim mereka salah.

Referensi